Home Ancient Greek Peloponnesos
Ref #   Description
GC001386 Alexander III the Great, 336-323 B.C., c 310-290 B.C. ,Korinth Mint
GC001442 Alexander III the Great 336-323 c 300-290 BC ,Sikyon
GC001436 Alexander III the Great 336-323 c 225-215 BC ,Sikyon
GC001450 Alexander III of Macedon c 225 - 223 BC ,Megalopolis
GC001448 Alexander III of Macedon c 220 BC ,Pellene
GC00127 Elis. Olympia. After 191 BC. ,Elis
GC001352 Alexander III 'the Great' (336-323 BC) c 190 BC ,Argos
GC001449 Alexander III of Macedon c 190 BC ,Messene
GC001281 Arkadia Megalopolis c 175-168 BC ,Megalopolis
GC001282 Aigion under the Achaean League ,Aigion
GC0097 Corinthia, As c 34-31 BC ,Corinth